ประเภทโครงการ/กิจกรรม:   ชั้นเรียนวิชาชีพ (1 อำเภอ 1 อาชีพ)
ลำดับ รายละเอียด วันที่ หลักสูตร สถานที่
1 รายละเอียด 15/03/2021 ถึง 24/03/2021 หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุทรา
ลำดับ รายละเอียด วันที่ หลักสูตร สถานที่