ข้อมูลผู้เรียน : ระดับตำบล
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน
1 ข้อมูลการจัดกิจกรรม กศน.อำเภอคลองขลุง 0 0
2 ข้อมูลการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลท่าพุทรา 4 33
3 ข้อมูลการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลคลองขลุง 0 0
4 ข้อมูลการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลท่ามะเขือ 0 0
5 ข้อมูลการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลแม่ลาด 0 0
6 ข้อมูลการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลวังยาง 0 0
7 ข้อมูลการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลวังแขม 0 0
8 ข้อมูลการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลหัวถนน 0 0
9 ข้อมูลการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลวังไทร 0 0
10 ข้อมูลการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลวังบัว 0 0
11 ข้อมูลการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลคลองสมบูรณ์ 0 0
ลำดับ รหัสสถานศึกษา สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน