ประเภทโครงการ/กิจกรรม:   ชั้นเรียน 31 ชม. ขึ้นไป
ลำดับ รายละเอียด วันที่ หลักสูตร สถานที่
1 รายละเอียด 28/06/2021 ถึง 04/07/2021 การทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลท่าพุทรา
ลำดับ รายละเอียด วันที่ หลักสูตร สถานที่