ประเภทโครงการ/กิจกรรม:   กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม.
ลำดับ รายละเอียด วันที่ หลักสูตร สถานที่
1 รายละเอียด 14/01/2022 ถึง 16/01/2022 การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กศน.ตำบลท่าพุทรา
ลำดับ รายละเอียด วันที่ หลักสูตร สถานที่